Organisatie

Stichting Exploitatie Wonen Vondellaan (Stewovon)
Stewovon is een Ouderinitiatief, aangesloten bij Stichting De Grasboom

Projectnaam van Stewovon

Grasboom Hilversum Vondellaan

Rechtsvorm

Stichting (rechtspersoon)
RSIN / fiscaal nr: 8521.76.533
KvK nr: 56539940

ANBI status stichting De Grasboom

RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
ANBI status: Ja
KvK nr: 30216235

Kenmerken

  • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
  • Ouderinitiatief
  • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
  • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
  • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
  • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
  • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

Beschermd Wonen Wmo (zonder wooncomponent)
Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
Zorgappartementen in appartementencomplex.

Zorgvorm

Individuele begeleiding en begeleiding groep
Zorg op afspraak
24-uurs bereikbaarheid en nabijheid van begeleiding

Organisatie Grasboom Hilversum Vondellaan

Bestuur met vertegenwoordiging commissies
Commissie PR & communicatie
Commissie Wonen Welzijn en Zorg (WWZ)
Commissie Financiën

Ontwikkeling wooninitiatief

Aangesloten bij De Grasboom voor aandachtsgebieden Wonen, Zorg, Financiën, PR & communicatie, Wmo / Beschermd Wonen, Werving en Activiteiten
Ondersteuning, cursussen en voorlichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Movisie en PerSaldo-Wonen

Woningstichting

Stichting Habion Houten (KvK. 3008801)

Formeel zorgaanbieder

Stichting Exploitatie Wonen Vondellaan (Stewovon, Hilversum)

Geselecteerd Zorgleverancier

Autismeteam van stichting Sherpa Hilversum (KvK. 41186582)

Financiering van de Zorg

Wmo: (regio Gooi & Vechtstreek ) beschikking Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)
Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN)