Invoering woonplaatsbeginsel BW opnieuw uitgesteld

Het gaat niet meer lukken om de Wet woonplaatsbeginsel per 1 januari 2025 te laten ingaan. Dat is de conclusie van de VNG en demissionair staatssecretaris Van Ooijen afgelopen week concludeerden in het bestuurlijke overleg Wmo.

Wetsvoorstel controversieel

Het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (BW) betekent dat elke gemeente verantwoordelijk wordt voor BW voor haar eigen inwoners, ook wanneer die naar een andere gemeente verhuizen omdat daar de beste plek voor herstel is. Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel, dat sinds begin dit jaar bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling, is nog steeds controversieel verklaard. Daardoor kan het niet meer voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De nieuwe streefdatum voor invoering is nu 1 januari 2026.

Door dit uitstel kan nog steeds een belangrijk ‘puzzelstukje’ niet gelegd worden in de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.

Ook gevolgen voor invoering objectief verdeelmodel

Ook het objectieve verdeelmodel voor de middelen die gemeenten ontvangen voor BW wordt nog niet ingevoerd. Dat is immers onlosmakelijk verbonden met het woonplaatsbeginsel. De centrumgemeenten blijven deze middelen in 2025 dus ontvangen op basis van het huidige historische verdeelmodel.