Categorie:

Publicatie rapport over ouderinitiatieven ‘Net als thuis’

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk. Het Socaal Cultureel Planburo (werkend onder VWS) publiceerde 17-april jl. haar rapport ‘Net als thuis’; het resultaat van een kleinschalig kwalitatief onderzoek naar ouderinitiatieven.

Categorie:

Patrick Lauwers nieuwe voorzitter van De Grasboom

Geheel in lijn en conform de afspraken die het bestuur in 2016 heeft gemaakt over het roulerend voorzitterschap zal Cees Boutens de voorzittershamer van de Grasboom, per 1 mei 2018, voor de komende 2 jaar overdragen aan Patrick Lauwers.

Categorie:

Geen toekenning Pgb-Wlz in wooninitiatief?

Pgb budgethouders die onder de Wlz vallen (dus niet onder de Wmo) kunnen hun Pgb verliezen als zij uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Het zorgkantoor kan onder deze omstandigheid een pgb weigeren en de zorg in natura (ZIN) toekennen.

Categorie:

Promo video Grasboom Amersfoort

Leuk om eens een kijkje te nemen bij een van de acht ouderinitiatieven van de Grasboom in Amersfoort en te beluisteren hoe desamenwerking tussen bewoners, ouders en het begeleidingsteam gaat.

Categorie:

Grasboom introduceert klachtbemiddeling

Het bestuur van De Grasboom, waarin alle Grasboomprojecten zijn vertegenwoordigd, heeft bij de laatste bestuursvergadering, op 4 juli jl, een algemene klachtenprocedure aangenomen, waarbij een onafhankelijk klachtenfunctionaris is betrokken.

Categorie:

Grasboom introduceert klachtbemiddeling

Het bestuur van De Grasboom, waarin alle Grasboomprojecten zijn vertegenwoordigd, heeft bij de laatste bestuursvergadering, op 4 juli jl, een algemene klachtenprocedure aangenomen, waarbij een onafhankelijk klachtenfunctionaris is betrokken.