Grasboom thema-avond ‘De volgende generatie’

Je wilt het beste voor jouw kind met autisme. Daarom ben je vol enthousiasme in een ouderinitiatief van de Grasboom gestapt. Hier heeft jouw zoon of dochter een eigen, veilige woonplek die met professionele begeleiding kan leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Omdat je hebt gekozen voor een ouderinitiatief, ben je als ouder nauw betrokken. Ten eerste bij de zorg voor je eigen kind. Je werkt met de zorgprofessionals samen in de driehoek. Daarnaast doe je mee in het bestuur of in een werkgroep.

Maar hoe moet het als jij dit niet meer kunt of er niet meer bent? Wie blijft er dan betrokken bij de zorg rondom je kind? En hoe blijft het ouderinitiatief draaien als meerdere ouders ouder worden en niet meer kunnen doen wat ze in het begin hebben gedaan?

Kortom: vroeger of later komt er een moment dat je de zorg voor je kind en je taken in het ouderinitiatief zult moeten overdragen. Hoe zorg je ervoor dat je niet wordt ingehaald door de tijd maar de tijd vooruit bent? Zodat jouw kind de zorg blijft krijgen die nodig is.

Omdat er geen kant-en-klare antwoorden zijn, gaan we met elkaar nadenken en in gesprek over deze vragen.

Daarnaast gaan we leren van andere ouderinitiatieven die al een stapje verder zijn als het gaat om opvolging. We hebben drie leden van de volgende generatie bereid gevonden om ons te vertellen over hun ervaringen:

Niek de Feijter: Voorzitter van het bestuur van Marathon-wonen. Niek is een ‘belangrijke ander’ van één van de bewoners.

Larissa: zij heeft zitting in het schaduwbestuur van Marathon-wonen. Dit bestuur bestaat uit broers, zussen en belangrijke anderen van de bewoners.

Jerome Kuijpers, bestuurslid van Woondroomzorg Schiedam en broer van één van de bewoners. Jerome heeft social work gestudeerd en zijn afstudeerscriptie gewijd aan het thema ‘opvolging in het ouderinitiatief.’

We hopen op een grote opkomst op 10 januari. Je kunt je per e-mail aanmelden via secretaris@DeGrasboom.nl

Datum: 10 januari 2023
Locatie: Kunstwerkplaats Kijkoor (Eikenlaan 4 in Eemnes)

Meet en greet vanaf 19.00 uur

Start programma 19.30 uur
Afsluiting 21.30 uur